Doelgroep

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs (alle niveau’s) alsmede leerlingen van het ROC, die moeite hebben met maken en verwerken van huiswerk kunnen op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag langskomen bij Huiswerkbegeleiding Hollands Kroon. Er wordt volgens het vooraf afgesproken individueel begeleidingsplan gewerkt. Dit kan betekenen dat er gewerkt wordt aan planning en verwerking van het huiswerk. Om een positief effect van de begeleiding te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat er minimaal twee keer per week persoonlijk contact is.

Mocht er behoefte zijn aan individuele bijles voor alle schoolvakken is het mogelijk hiervoor apart een afspraak te maken. Hier zijn aparte kosten aan verbonden.

Het begeleidingsplan zal per kwartaal worden besproken en eventueel aangepast.