Individuele bijles

Wanneer je op school zit wordt de kennis langzaam opgebouwd. Het werkt als een soort piramide waarbij de top het centraal examen symboliseert. Een piramide is heel zorgvuldig opgebouwd en blijkt bijzonder stevig. Maar als er een deel ontbreekt stort het bouwwerk in elkaar.

Het mislukken van toetsen en examens bij met name bètavakken (natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie etc.) komt vaak voort uit het missen van kleine stukjes kennis. Wanneer bepaalde concepten (onderwerpen) niet goed zijn verwerkt kan dat heel lang doorwerken en zullen de prestaties op de lange termijn niet bevredigend zijn.

Door mijn ervaring ben ik snel in staat om deze hiaten op te sporen en aan te vullen. Ook kan ik dan tips geven over de verwerking van de stof. Voor individuele bijles hanteer ik de volgende tarieven. De bijles zal op afspraak plaatsvinden.  Meestal zal dit in de avonduren zijn.

Ook is het mogelijk een online bijles te volgen. Dit kan ook in kleine groepjes. De tarieven zijn hiervoor aangepast.